Kérdése lenne termékeinkkel kapcsolatban? Hívjon minket!

Elérhetőségünk: 06 1 433 2128

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF, vásárlási szerződés)

Vásárlási Szerződés letöltése, nyomtatható formában

1. Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a Dynamit Kft. (1106 Budapest Jászberényi út. 41.; adószám: 10770247-2-42 a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.konyhacucc.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza.

Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítse előtt feltétlenül olvassa el!

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és az Üzemeltető között mint egyezség létrejött. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy előzetes egyeztetés és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.

A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Üzemeltető és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között. A vásárlási szerződést az Üzemeltető írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet nem iktat.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a webáruház működtetéséhez és a termékek értékesítéséhez, az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Dynamit Kft. (1106 Budapest Jászberényi út. 41.; adószám: 10770247-2-42) mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. Az Üzemeltető csak az internetes oldalán, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő űrlap oldalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indoklás nélkül töröljük. A rendelést emailen keresztül visszaigazoljuk. az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.

3. Árak

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

4. Panaszkezelés módja

A Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos panaszait, észrevételeit a “Kapcsolat” menüpont alatti űrlap kitöltésével, a konyha@konyhacucc.hu email címen, vagy a 06-1-433-2128 -as telefonszámon, illetve a 1106 Budapest Jászberényi út. 41. címre, postai levél útján is közölheti. A bejelentésre legkésőbb 30 napon belül a panasz közlésével azonos módon érdemi választ adunk.

5. Az Üzemeltető felelősségvállalása

A webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház „Webáruházunk működése” menüpontjában olvashatók. Az Üzemeltető vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

Az Üzemeltető elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a Szek.org etikai kódexét (http://www.szek.org/content/media/www/mediastore/0/639/131/szek-etikai-kodex.pdf).

6. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az Üzemeltető számára. Az Üzemeltető ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

7. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

Az Üzemeltető rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelést visszaigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

8. Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Bármilyen fajta jogvita esetén az Üzemeltető székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Vásárlási Szerződés letöltése, nyomtatható formában